در سالهای 1320 -1300
« شهر سنندج اهمیت خودرا در مقام حاکم نشین منطقه از دست می داد. با روی کار آمدن رضاشاه حکومت مرکزی توانست تا اندازه ای امنیت را در سر تا سر ایران تأمین نماید. در این زمان سنندج به عنوان مرکز سیاسی و اداری استان کردستان و مهمترین و بزرگترین شهر استان مطرح می بود»
تعداد مشاهده : 1561 مقالات در مورد استان  دوشنبه، 10 دي 1386  16:53:45

باکشیدن خیابان های صلیبی در شهر و ارائه عناصر جدید شهری مانند پادگان، کارخانه ، بیمارستان، ادارات در این دوره تغییراتی در ساخت کالبدی شهربوجود آمد ، بطوری که با احداث خیابان های انقلاب و فردوسی نظام محله بندی شهر از هم پاشید و ساختار کالبدی – فضایی انسجام و یکپارچگی خود را از دست داد و برون گرائی در سازمان دهی فضایی شهر با شدتی هرچه تمام تر آغاز شد .


خیابان های جدید الاحداث مرزبندی جدیدی احداث کردند که به نابودی محلات قدیمی و بافت شهری انجامید. هر چند فضا های باز شهری و محلات مسکونی در این دوره دچار آسیب های اساسی شدند بافت قدیم هنوز متکی به استخوان بندی و ساختار اصلی گذشته خود است و بازار شهر بصورت مرکز اصلی و خدماتی و تجاری شهر عملکرد خود را حفظ نموده است.» 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]
   
   
 
 
 
Skip Navigation Links
صفحه نخست